Een Budgetbeheerder of een Bewindvoerder zorgt ervoor dat zijn/haar cliënten een beheerrekening hebben en meestal ook een leefgeldrekening. De Budgetbeheerder, Bewindvoerder opent op verzoek van of namens zijn cliënten een beheer- boedel of leefgeldrekening. Op deze pagina staat meer informatie over de NL PANX-beheerrekening die de Bewindvoerder of de Budgetbeheerder zelf kan openen voor zijn of haar cliënten. Bent u rekeninghouder van een PANX beheer – en of leefgeldrekening en wil u meer weten over deze rekening(en), neem contact op met uw Bewindvoerder of Budgetbeheerder. Uw Bewindvoerder of Budgetbeheerder informeert u graag. 

NLxxPANX-rekening is een beheerrekening

 • Een beheerrekening is een rekening die wordt geopend door een Budgetbeheerder of een Bewindvoerder om de vaste lasten namens zijn cliënten te betalen.
 • Bij Beschermingsbewind wordt de beheerrekening door de Bewindvoerder geopend na de uitspraak onderbewindstelling.
 • Bij Budgetbeheer spreekt de persoon die gebruik gaat maken van budgetbeheer met zijn/haar Budgetbeheerder af dat de Budgetbeheerder een beheerrekening opent op zijn of haar naam. Dit is gewoonlijk onderdeel van de volmacht voor het Budgetbeheer.
 • De Budgetbeheerder of de Bewindvoerder heeft de keuze gemaakt om een PANX-beheerrekening te openen.
 • Een PANX-rekening is een Nederlandse IBAN. Een Nederlandse IBAN is een rekeningnummer met 18 posities dat begint met NL (waarbij NL staat voor Nederlands).
 • In 2014 zijn alle bestaande rekeningnummers vervangen door IBAN’s, waarbij IBAN staat voor International Bank Account Number.
 • Iedere IBAN geeft na de aanduiding van het Land (NL) en Controle getal de Bankcode weer van de instelling die het rekeningnummer levert.
 • NLxxPANX geeft aan dat de rekening geleverd wordt door een financiële instelling met de PANX code, dat is Unifiedpost Payments.
 • Het saldo op de PANX-rekening is veilig doordat de rekening onder het Deposito Garantie Stelsel valt.
 • Unifiedpost Payments is sinds 2016 actief in Nederland en is in 30 andere Europese landen actief.

Raadplegen saldo en transacties

 • Budgetbeheerders en Bewindvoerders maken met de personen voor wie zij het inkomen beheren, hun cliënten, afspraken of en hoe zij saldo en transacties kunnen raadplegen.
  Er is geen mogelijkheid om via FinGuard inzage te krijgen in saldo of transacties. Stel vragen over een transactie of het saldo aan de Budgetbeheerder of Bewindvoerder. 

Vragen?

 • Heef u een bewindvoerder of Budgetbeheerder en heeft u vragen over uw NLxxPANX-rekening? Stel deze vragen aan uw Budgetbeheerder of Bewindvoerder. U heeft met hen afspraken gemaakt over uw Budgetbeheer of uw Bewind. Mochten zij het antwoord niet weten, dan stelt uw Budgetbeheerder of Bewindvoerder de vraag aan ons.

Klachten

 • Wij nemen geen klachten over Budgetbeheerders of Bewindvoerders in behandeling. Heeft u een klacht over uw Budgetbeheerders of uw Bewindvoerder? Dien een klacht in volgens de procedure van uw Budgetbeheerder of Bewindvoerder.