Veelgestelde vragen (FAQ)

Beheerrekening

De rekeninghouder van de beheerrekening is de cliënt die, om welke reden dan ook, een bewindvoerder, Wsnp-bewindvoerder of budgetbeheerder heeft. Deze bewindvoerder, Wsnp -bewindvoerder of budgetbeheerder voert zijn/haar werkzaamheden beroeps– of bedrijfsmatig uit.

De houder van de rekening, de cliënt, is de eigenaar van de gelden op de rekening. De bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder is dat dus niet. De cliënt, de rekeninghouder is de enige rechthebbende van de gelden op de beheerrekening. De bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder voert het beheer over de beheerrekening.

Alleen bewindvoerders BW 1, Wsnp-bewindvoerders, faillissementscuratoren of budgetbeheerders die:

  • Als Wsnp-bewindvoerder of faillissementscurator zijn benoemd door de rechtbank én hun werkzaamheden beroeps- of bedrijfsmatig uitvoeren én zijn aangesloten bij één van de brancheorganisaties.
  • Als beschermingsbewindvoerder of curator BW1 zijn benoemd door de rechtbank én hun werkzaamheden beroeps- of bedrijfsmatig uitvoeren én zijn aangesloten bij één van de brancheorganisaties.
  • Als budgetbeheerder beschikt over een AFM-vergunning bemiddelen, dit kan ook een parapluvergunning zijn, én hun werkzaamheden beroeps- of bedrijfsmatig uitvoeren én zijn aangesloten bij één van de brancheorganisaties.

Nee, de cliënt is de enige rekeninghouder van de beheerrekening.

Nee, het is niet mogelijk om een negatief saldo te hebben op de beheerrekening.

Nee, dat is niet mogelijk. Een wijziging of wisseling van bewind of budgetbeheerder betekent dat de huidige rekening vervalt en dat er door de nieuwe bewindvoerder of budgetbeheerder een nieuwe rekening moet worden geopend.

Het beëindigen of opheffen van de rekening kan alleen door de bewindvoerder, Wsnp-bewindvoerder of de budgetbeheerder gebeuren. Dit moet wanneer de grondslag voor de rekening, om welke reden dan ook, niet langer aanwezig is of wanneer de beheerder hiertoe besluit. Opheffen van de rekening kan pas nadat de maandelijkse kosten van de rekening betaald zijn én het saldo op de rekening op nul staat.  Beheerder van de rekening is daarvoor verantwoordelijk. 

Bescherming van de gelden

Ja, de gelden op de beheerrekening en leefgeldrekening vallen, mits het (gecombineerde) saldo niet hoger is dan € 100.000,00 per rekeninghouder, onder de bescherming van het depositogarantiestelsel.

Leefgeldrekening

Ja, dit is mogelijk in de loop van het tweede kwartaal van 2024.

Bij de leefgeldrekening krijgt de rekeninghouder de beschikking krijgen over een betaalkaart én kan rekeninghouder, zonder aanvullende kosten, online betalingen verrichten. Ook kan de rekeninghouder betalen, zonder aanvullende kosten, via Google Pay en Apple Pay. 
1x per maand kan de rekeninghouder zonder aanvullende kosten contant geld opnemen uit de Geldautomaat. Aan iedere volgende opname zijn wel kosten verbonden. Rekeninghouder kan onbeperkt en zonder aanvullende kosten betalen via de betaalautomaat bij winkels etc. 

De leefgeldrekening kan alleen geld ontvangen van de aan de leefgeldrekening gekoppelde beheerrekening. Geld ontvangen op de leefgeldrekening via betaalverzoeken of Tikkies is niet mogelijk. 

De leefgeldrekening bestaat uit een betaalkaart in combinatie met een betaalrekening app waarin de rekeninghouder transacties kan raadplegen en de rekening kan beheren. 

Klant worden

A. In eerste instantie moet de bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder éénmalig de klantacceptatie-procedure (KYC) doorlopen om toegang tot de payment-hub te verkrijgen en op die manier de beheerrekeningen te kunnen openen en beheren. Na uploaden van de relevante documenten, zal het KYC-proces binnen drie werkdagen zijn afgerond.
B. Zodra bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder toegang heeft tot de payment-hub, kan de bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder door het online opvoeren van de relevante gegevens van individuele cliënt een rekening ‘aanvragen’. Wij streven ernaar dat het NL-IBAN-rekeningnummer van de cliënt zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één werkdag) beschikbaar is vanaf het moment van uploaden. Binnen maximaal twee werkdagen na het uploaden van de cliëntgegevens zal de NL-IBAN-rekening actief zijn voor gebruik in het betalingsverkeer. Dit is de manier waarop de cliënt klant wordt.

De klantacceptatie voor de cliënten van beheerrekeningen is een online proces waarbij de bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder de daarvoor relevante gegevens met behulp van cliënt verzamelt en vervolgens uploadt. 

Wij streven ernaar dat het NL-IBAN-rekeningnummer van de cliënt zo snel mogelijk (in ieder geval binnen één werkdag) beschikbaar is vanaf het moment dat de bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder de rekening ‘aanvraagt’ c.q. de relevante gegevens uploadt. Binnen maximaal twee werkdagen na het uploaden van de cliëntgegevens zal de NL-IBAN-rekening actief zijn voor gebruik in het betalingsverkeer.

Kosten

De kosten van een beheerrekening bedragen € 4,95 per maand.

De kosten van de beheerrekening worden betaald door de rekeninghouder en dat is de cliënt.

De kosten van een leefgeldrekening bedragen € 4,95 per maand, exclusief de kosten voor een optionele bankpas. Verder moet de leefgeldrekening als ‘bundel’ gezien worden, met een beperkt aantal geldopnames in de bundel en additionele kosten voor geldopnames buiten de bundel.

De kosten van de beheerrekening worden betaald door de rekeninghouder en dat is de cliënt.

Er zijn geen kosten voor de bewindvoerder, budgetbeheerder of Wsnp-bewindvoerder. Dus geen onboarding-/KYC-kosten, geen batch-kosten, geen openings- of sluitingskosten.