FinGuard is de naam van de beheer-, boedel- en leefgeldoplossing die door HeyDay Europe Financial Technology en Unifiedpost Payments speciaal is ontwikkeld voor wettelijk vertegenwoordigers, budgetbeheerders en hun cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het betaalplatform Banqup van Unifiedpost Payments. 

HeyDay Europe Financial Technology heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van deze oplossing. 

Brancheorganisatie Horus is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze oplossing.  Alle betrokken partijen hebben de overtuiging dat iedereen in Nederland die, om wat voor reden dan ook, financiële zorg nodig heeft van een professionele budgetbeheerder of bewindvoerder toegang moet hebben tot het financiële stelsel.

Onze veranderende samenleving blijkt voor voor een steeds groter wordende groep burgers complex, ook op het gebied van financiën. Met de FinGuard oplossing leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan zo goed mogelijke financiële zorg.