FinGuard®
FinGuard® is de naam van de beheer-, boedel- en leefgeldoplossing die door HeyDay Europe Financial Technology en Unifiedpost Payments speciaal is ontwikkeld voor wettelijk vertegenwoordigers, budgetbeheerders en hun cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het betaalplatform Banqup van Unifiedpost Payments. HeyDay Europe Financial Technology heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van deze propositie.

Brancheorganisatie Horus is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze oplossing. Alle betrokken partijen hebben de overtuiging dat iedereen in Nederland die, om wat voor reden dan ook, financiële zorg nodig heeft van een professionele budgetbeheerder of bewindvoerder toegang moet hebben tot het financiële stelsel.

Onze veranderende samenleving blijkt voor een steeds groter wordende groep burgers complex, ook op het gebied van financiën. Met de FinGuard® oplossing leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan zo goed mogelijke financiële zorg.

FinGuard® team
Het FinGuard® team bestaat uit Chantal Verhoeven, Ralph Loop en Ray Wilson. Chantal Verhoeven heeft, door haar jarenlange ervaring in de bancaire sector, kennis van en ervaring met de uitdagingen van deze branche . Met Ralph Loop, met zijn jarenlange ervaring op het gebied van innovatieve payment-oplossingen en Ray Wilson, specialist in Banking Technology en non executive board member, beschikt FinGuard® over de juiste kennis en ervaring. 

Ontwikkeling FinGuard®
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van wat nu dus FinGuard® is. In de afgelopen jaren zijn diverse mogelijke oplossingsrichtingen verkend met de volgende uitgangspunten:

 • Deposito Garantie Stelsel:
  De gelden van cliënten dienen te allen tijde beschermd te worden, conform de geldende maatstaven. In de Algemene Voorwaarden is opgenomen dat het Deposito Garantie Stelsel van toepassing is bij de oplossing van FinGuard®.
 • KYC:
  Alle wettelijk vertegenwoordigers (kantoren) en cliënten (de rekeninghouders) doorlopen een KYC-traject dat voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, waarbij naast zorgvuldigheid korte doorlooptijden essentieel zijn. Door onze specifieke aanpak kunnen inkomensbeheerders binnen één werkdag beschikken over een IBAN voor hun cliënten.
 • Nederlandse IBAN’s:
  Uit onze marktverkenning en gesprekken met brancheorganisaties bleek een grote voorkeur voor Nederlandse IBAN’s.
 • Schaalbaar:
  De propositie moet schaalbaar zijn gezien de aantallen cliënten, gebruikers en transactie-volumes.
 

Partnership met Unifiedpost Payments
In 2022 hebben HeyDay Europe Financial Technology en Unifiedpost Payments de huidige oplossing definitief vormgegeven. Begin 2023 hebben HeyDay Europe Financial Technology en Unifiedpost Payments middels een Proof-of-Concept de propositie beproefd in de praktijk, en in Q2 2023 is FinGuard® live gegaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de leefgeldoplossing en een saldorekening, een rekening waarbij cliënten een saldovergoeding ontvangen.

ISO certificering:
HeyDay Europe Financial Technology heeft als doelstelling haar klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Daartoe werkt HeyDay Europe Financial Technology conform een door KIWA conform NEN-ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Realisatie FinGuard® in 2023
De focus van FinGuard® is in 2023 verschoven van ontwikkeling naar realisatie.