Update over de start van onze oplossing

De afgelopen maanden zijn wij samen met onze partners, Unifiedpost en Horus zowel voor als achter de schermen druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de invoering van onze oplossing. Voor alle betrokken partijen was en is zorgvuldigheid een belangrijk uitgangspunt bij de invoering van deze oplossing.

Dit is er de afgelopen tijd gebeurd:

 • In de periode januari tot maart hebben we samen met vijf bewindvoerderskantoren en hun softwareleveranciers een succesvolle Proof of Concept uitgevoerd: onze oplossing is getest op haalbaarheid en goed door deze testfase gekomen.
 • In samenwerking met de verschillende betrokken softwareleveranciers zijn we nu bezig het automatisch up- en downloaden van de transactiebestanden en rekeninginformatie (op basis van de ‘Cliënt Connector’) in te regelen.
 • Achter de schermen is intensief overleg gevoerd met alle betrokken stakeholders. Dit heeft erin geresulteerd dat er op korte termijn daadwerkelijk gestart kan worden.
 • Wij hebben met Banqup een betrouwbare productieomgeving voor onze oplossing ingericht.

Hoe nu verder?:
Om daadwerkelijk gebruik te kunnen gaan maken van de oplossing, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • De geïnteresseerde wettelijk vertegenwoordigers kunnen zich via e-mail aanmelden bij Horus (heyday@horus.nl) of bij info@finguard.eu
  Kantoren die dit al gedaan hebben, hoeven dit niet nogmaals te doen.
 • Vervolgens ontvangen de geïnteresseerde kantoren desgewenst eerst een voorstel over de propositie (hoewel veel inhoudelijke informatie al online staat, zie bijvoorbeeld https://www.horus.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-over-heyday/ en/of de LinkedIn-pagina van Horus).
 • Als geïnteresseerde kantoren in hun mail aangeven meteen klant te willen worden, kan dat ook.
 • Vanaf maandag 15 mei ontvangen de geïnteresseerde kantoren de informatie/link om de KYC-procedure te starten (waarbij KYC staat voor Know Your Customer):
 1. De KYC-procedure houdt in dat kantoren online een aantal vragen moeten beantwoorden en een aantal standaarddocumenten (zoals inschrijving KvK) moeten uploaden. Binnen drie werkdagen volgt uitsluitsel ten aanzien van de KYC-procedure.
 2. Vervolgens zullen wij contact opnemen met de contactpersonen van de kantoren, zodat zij kunnen aangeven welke medewerkers gerechtigd zijn tot de verschillende functionaliteiten van de Banqup, inzien, initiëren, autoriseren, etc, waarmee 4-ogen- of 6-ogenprincipe (verder) kan worden geïmplementeerd. Vanwege de grote belangstelling voor de oplossing tot nog toe zal hiermee in de aanvangsfase naar verwachting een doorlooptijd van één à twee weken gemoeid zijn.

Vanaf juni (en onder de voorwaarde dat bovenstaande twee stappen zijn afgerond) kunnen geautoriseerde medewerkers beheerrekeningen voor cliënten gaan aanvragen via een online procedure. Binnen één werkdag na het moment van uploaden van de benodigde cliëntgegevens is de NL-IBAN op naam van de cliënt beschikbaar. Binnen maximaal twee werkdagen na het uploaden van de cliëntgegevens zal de NL-IBAN-rekening actief zijn voor gebruik in het betalingsverkeer.

Zodra de beheerrekening een creditsaldo heeft, kunnen medewerkers via hun kantoorsoftware betaalbestanden insturen naar Banqup en rekeninginformatie downloaden.

Zodra de automatische bestandsuitwisseling met de verschillende betrokken softwareleveranciers is ingeregeld, zal het up- en downloaden automatisch verlopen.

Goed om te weten: zoals eerder aangegeven wordt het binnenkort ook mogelijk om leefgeldrekeningen, inclusief optionele debetkaart, via een online procedure aan te vragen. De exacte startdatum voor het aanvragen van leefgeldrekeningen zullen wij zo snel mogelijk communiceren.

Photo by Nicolas Hoizey on Unsplash

Andere interessante artikelen

Dit bericht delen?

Meer nieuws?

Voor een volledig overzicht van al onze geplaatste nieuwsberichten kunt u terecht op deze pagina: